Hạt tiêu xuất khẩu

VNĐ

          Tạp chất tối đa:6%; không sâu mọt

         Trọng lương:250gr-500gr/l

         Độ ẩm tối đa:13,5% .

         Đóng gói: 60kg tịnh trong bao tải đay mới

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này