Lạc nhân xuất khẩu loại 4

VNĐ

  550-600 Seeds/100Gms Max

          Moisture:              8.5% Max

          Admixture:            2% Max

          Imperfect seeds:    8% Max

          Packing: In new jute bags of 50 kgs net each.

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này